ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥ ΣΤΟ PLAY THERAPY

Η γρήγορη ανάπτυξη του play therapy, σε κάποιο βαθμό συναντά δυσκολία στην έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτών. Η Play Therapy Greece, μαζί με το ΡΤΙ, παρέχει δωρεάν εκπαίδευση για τα μέλη του ΡΤΙ με την κατάλληλη εμπειρία ώστε να γίνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές και Course Directors.

Θα έχουν τότε την ευκαιρία να παραδίδουν τα πιστοποιημένα και υψηλής επιτυχίας εκπαιδευτικά προγράμματα, στην Αθήνα και άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι ομάδες, συνήθως έχουν 8 έως 24 μαθητές. Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα πρόγραμμα χρειάζεται να έχει έναν Course Director και έναν βοηθό (Assistant Course Director).

Προγράμματα για τα οποία αυτή τη στιγμή χρειάζονται εκπαιδευτές είναι τα:

• Εισαγωγή στο Play Therapy
• Certificate in Therapeutic Play Skills
• Diploma in Play Therapy

Οι εκπαιδευτές/Course Directors θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα:

• Να παραδώσουν το περιεχόμενο ενός προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στους οδηγούς «Course Directors’ manual» και ως διαπιστευμένοι εκπαιδευτές, να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μια ποικιλία διδακτικών και εκπαιδευτικών μεθόδων. Αυτό συμπεριλαμβάνει, να καθοδηγούν ασκήσεις σε ομάδες και να παραδίδουν τις παρουσιάσεις των Power Points με πρακτικό και θεωρητικό περιεχόμενο.
• Να οργανώσουν και να υποστηρίζουν άλλους εξειδικευμένους διευκολυντές. Να έχουν οι ίδιοι την δυνατότητα να σταθούν, ως εξειδικευμένοι διευκολυντές.
• Να προσφέρουν συναισθηματική στήριξη στους μαθητές, εφ’ όσον προκύψει η ανάγκη, κατά την διάρκεια μιας βιωματικής άσκησης.
• Να υποστηρίζουν τους σπουδαστές στις γραπτές τους εργασίες. Να παρακολουθούν και να καταγράφουν την πρόοδο των μαθητών. Να απαντούν τις ερωτήσεις των σπουδαστών. Να διαχειρίζονται τον εξοπλισμό και τα υλικά της εκπαίδευσης, καθώς και τα αποθέματά τους.
• Οι Course Directors χρειάζεται να υπογράψουν συμβόλαιο, το οποίο εξηγεί καθαρά τις υπευθυνότητες που έχουν, ώστε να διατηρούν τα υψηλά επίπεδα ποιότητας των προγραμμάτων της Play Therapy Greece και να προστατεύουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των προγραμμάτων αυτών. Η Play Therapy Greece θα προσπαθήσει, κατά το δυνατόν, να προσφέρει στους εκπαιδευτές, τον αριθμό ημερών εκπαίδευσης, που ο καθένας τους επιθυμεί να αναλάβει ανά έτος.
• Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και συμπεριλαμβάνει, εκτός των άλλων, την παρατήρηση των συμμετεχόντων (προς τις δυο κατευθύνσεις, εκπαιδευτή και μαθητών) και μια σειρά μιας ή δυο ημερών ενημέρωσης και πρακτικής εξάσκησης. Δεν υπάρχει χρέωση για αυτή την εκπαίδευση, αλλά οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής τους.
• Οι συμμετέχοντες θα πρέπει προηγουμένως να είναι εκπαιδευμένοι ως PTI Certified Supervisors και να έχουν ιδανικά 450 ώρες πρακτικής με παιδιά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέλλη Μπουκουβάλα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-7796100 – 6985577627
Email: playtherapygreece@gmail.com