DIPLOMA ΣΤΟ PLAY THERAPY

Diploma

Αυτό το πρόγραμμα στο Play Therapy είναι κλινικά διαπιστευμένο από το ΡΤΙ. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, μετά τις απαιτούμενες ώρες κλινικής εργασίας, οδηγεί στην πιστοποίηση ως Play Therapist.

Απευθύνεται:

Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει το διαπιστευμένο από το ΡΤΙ πρόγραμμα Certificate in Therapeutic Play Skills. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν, όσοι έχουν κάνει το επίπεδο certificate, έχουν ολοκληρώσει και καταθέσει τις ακαδημαϊκές τους εργασίες για αυτό το επίπεδο και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τις 50 από τις 100 ώρες πρακτικής. Οι συμμετέχοντες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε τομέα, όπως ενδεικτικά:

Σύμβουλοι, Κλινικοί ψυχολόγοι, Ψυχοθεραπευτές, Ψυχίατροι, Παιδοψυχίατροι, Παιδίατροι, Κοινωνιολόγοι, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι όλων των βαθμίδων, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Ψυχοθεραπευτές, Κλινικοί ψυχολόγοι, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, Κοινωνικοί λειτουργοί.

Είναι σχεδιασμένο για:

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο, ώστε να:

• Εμπλουτίσει την καριέρα σας και τις επαγγελματικές σας δεξιότητες
• Να αυξήσει την ικανοποίηση σας κατά την εργασία σας με παιδιά
• Να σας δώσει τις δεξιότητες να βοηθήσετε παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες
• Να σας δώσει τις δεξιότητες να ανακουφίσετε παιδιά με δυσκολίες ψυχικής υγείας και προβλημάτων συμπεριφοράς
• Να σας προσφέρει προσωπική ανάπτυξη
• Να σας εφοδιάσει με τις κατάλληλες ικανότητες, όπως αυτές ορίζονται από το PTI στο Profession Structure Model, για την ατομική δουλειά με παιδιά, που έχουν μέτρια έως σοβαρά προβλήματα (δείτε εδώ)

Το πρόγραμμα Certificate είναι το πρώτο μέρος του προγράμματος που οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του Play Therapist.

Το πρόγραμμα Diploma είναι το δεύτερο μέρος του προγράμματος αυτού, και οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου του Play Therapist.

Περίληψη

Το πρόγραμμα είναι στη φύση του βιωματικό και ειδικότερα, βασίζεται στο μη-κατευθυντικό Play Therapy.

Είναι μια ολιστική προσέγγιση στο Play Therapy – τα Παιδιά και το Περιβάλλον τους.

Όπως, και στο επίπεδο του Certificate, η ύλη για το Diploma, χτίζει πάνω στην θεωρία και την πρακτική της ανθρωπιστικής ψυχολογίας, και ειδικότερα αυτή της Virginia Axline (“Dibs In Search of Self”) και του Carl Rogers, καθώς και της gestalt προσέγγισης στο play therapy, όπως αυτή αναπτύχθηκε από την Violet Oaklander. Αναγνωρίζει την συνεισφορά άλλων θεωρητικών του 20ου αιώνα, όπως ο John Bowlby, η Margaret Lowenfeld, ο Donald Winnicott, η Rachel Pinney κλπ. Προχωρά στην βαθύτερη κατανόηση των ασυνείδητων διεργασιών, σε σχέση με την ανάπτυξη των παιδιών, βασισμένο στους Freud, Jung και άλλους. Το περιεχόμενο του προγράμματος εμπλουτίζεται από ευκαιρίες για δημιουργικότητα, μέσω διαφόρων υλικών.

Θα εξερευνήσετε τρόπους ενσωμάτωσης του παιδιού, ως το κέντρο του κοινωνικού συστήματος, όπου συμπεριλαμβάνονται το σχολείο, η οικογένεια και δομές στήριξης.

Το πρόγραμμα είναι χωρισμένο σε 5 ανεξάρτητες ενότητες. Στο πρόγραμμα, αξιοποιούμε και πάλι τα βασικά στοιχεία του “Play Therapy Tool-Kit”, μπαίνοντας σε ένα βαθύτερο επίπεδο κατανόησης και ικανότητας στην χρήση τους, αξιοποιώντας τα σε περισσότερο δύσκολα προβλήματα, καθώς και σε μεθόδους εκτίμησης.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ο κύριος στόχος είναι να δώσει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν ασφαλή πρακτική και να γίνουν αποτελεσματικοί ως Play Therapists.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε συμμετέχων θα έχει καταφέρει:

• Να αποκτήσει ικανότητες στην εργασία του με όλα τα παιδιά (ατομικά και σε ομάδες), τα οποία έχουν οποιασδήποτε φύσεως μέτριο ή σοβαρό πρόβλημα
• Να κάνει εκτιμήσεις ενσωματώνοντας το μοντέλο PTDM
• Να έχει μια δυνατή κατανόηση των αρχών, οι οποίες διέπουν το play therapy και να κάνει κατάλληλη χρήση των τεχνικών του
• Να αποκτήσει τις απαιτούμενες ικανότητες, προκειμένου να διενεργεί συνεδρίες Play Therapy με ομάδες παιδιών, όπως και ατομικές συνεδρίες
• Να αποκτήσει την ικανότητα να εκτιμά τις ανάγκες των παιδιών και να μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες υπηρεσίες στο Play Therapy
• Να έχει την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις λαμβάνοντας υπ’ όψιν του θέματα ηθικής και δεοντολογίας, τα οποία αφορούν όλους, όσους εμπλέκονται
• Να έχει αυξημένη αυτοπεποίθηση στο να χρησιμοποιεί το Play Therapy με παιδιά και εφήβους, να επικοινωνεί με τους γονείς, τους δασκάλους και όποιον άλλο χρειαστεί
• Να έχει τις συμβουλευτικές, θεραπευτικές και πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να φέρει εις πέρας μια αποτελεσματική παρέμβαση, μέσω του Play Therapy
• Να έχει συνειδητότητα των δικών του διεργασιών και προσωπικής ανάπτυξης
• Να έχει κατανόηση της θεωρητικής γνώσης πάνω στην ανάπτυξη και την ψυχολογία των παιδιών
• Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τις διδαγμένες δεξιότητες στο Play Therapy, ως εργαλείο εκτίμησης
• Να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί το πλήρες “Play Therapy Tool-kit”
• Να έχει μια βασική κατανόηση των ερευνητικών θεμάτων και μεθόδων, για την έρευνα στο Play Therapy

Η δομή του προγράμματος

Οι ενότητες 1-5 έχουν καλυφθεί στο πρόγραμμα Certificate in Therapeutic Skills

Περιγραφή των ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος
(η αλληλουχία και το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει ανά ομάδα)

Ενότητα 6: Εισαγωγή στην Δουλειά με Ομάδες – Αναπτύσσοντας Μεταφορές στην Δουλειά με Ομάδες – Εισαγωγή στις Ερευνητικές Μεθόδους – Αναπτύσσοντας Δεξιότητες στις Εκφραστικές Τέχνες 1 – Χορός και Κίνηση σε Ομάδες – Εκτίμηση (Assessment) – Ειδικές Περιπτώσεις: Αυτισμός, Πνευματικές ή Σωματικές Δυσκολίες

Ενότητα 7: Αναπτύσσοντας Δεξιότητες στις Εκφραστικές Τέχνες 2 – Μουσική – Δουλεύοντας με Γονείς/Δασκάλους, Εκτιμήσεις μέσω Παρατηρήσεων χρησιμοποιώντας βίντεο μελετών περίπτωσης- Ειδικές Περιπτώσεις: Υιοθετημένα Παιδιά, Παιδιά σε Αναδοχή

Ενότητα 8: Αναπτύσσοντας Θεατρικές Δεξιότητες – Θεραπευτικές Ιστορίες – EPR- Μέθοδοι Εκτίμησης – Ειδικές Περιπτώσεις: Απώλεια/Πένθος, Απομάκρυνση

Ενότητα 9: Αναπτύσσοντας Δεξιότητες Συμβολικού Παιχνιδιού – Sand Play (advanced Skills) – Δουλεύοντας με Μεταφορές – Κλεισίματα, Ειδικές Περιπτώσεις: Σωματικά και σεξουαλικά κακοποιημένα παιδιά – παιδιά που έχουν βιώσει τραύμα

Ενότητα 10: Αναπτύσσοντας Δεξιότητες στις Εκφραστικές Τέχνες 3 – η Τέχνη κατά την Ανάπτυξη των Παιδιών – Ειδικές Περιπτώσεις: Δουλεύοντας με Παιδιά που Εχουν Καταληκτική Ασθένεια και/ή κακοποιημένα παιδιά – Καταγγελία Κακοποίησης, δουλειά με δικαστήρια – Παρουσιάσεις Σπουδαστών

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν, μέσω συνεργασίας με άλλα μέλη του προγράμματος, για τους ρόλους και τις υπευθυνότητες στην θεραπευτική σχέση. Θα υπάρχουν μαθήματα, πάνω στην θεωρία, αλλά η τυπική θεωρητική διδασκαλία θα είναι τόσο λίγη, όσο είναι απόλυτα απαραίτητη.

Η μάθηση θα είναι βιωματική και συνεργατική σε δυάδες, ομάδες, role-play και παρουσίαση περιπτώσεων (case presentations). Το διάβασμα στο σπίτι και άλλες εργασίες θα δώσουν νέες πληροφορίες και θα βοηθήσουν στην εμπέδωση της βιωματικής δουλειάς, που γίνεται στα τριήμερα. Οι εργασίες μπορεί να είναι θέμα συζητήσεως στην ομάδα, κατά το επόμενο τριήμερο.

Είναι ουσιαστικό οι συμμετέχοντες να δουλεύουν με παιδιά, κατά την διάρκεια του προγράμματος. Για να ολοκληρωθεί το Diploma, είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρωθεί 100 εποπτευόμενες ώρες με πελάτες, πριν δοθεί η πιστοποίηση. Η ομαδική κλινική εποπτεία αυτής της δουλειάς, είναι επίσης μια από τις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους. Οι καταστάσεις και τα προβλήματα που συναντάτε εκτός της εκπαίδευσης, μαζί με την επίλυση τους, είναι βασικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τίτλος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος:
PTI Diploma in Play Therapy

Διάρκεια

• 15 ημέρες φυσικής παρουσίας – που ολοκληρώνονται είτε σε ένα εντατικό 15ήμερο είτε σε 5 τριήμερα.
• 9 μήνες από την έναρξη του προγράμματος – για την κατάθεση των ακαδημαϊκών εργασιών
• 20 μήνες από την έναρξη του προγράμματος – για την ολοκλήρωση των κλινικών εργασιών και των 100 ωρών εποπτευόμενης πρακτικής.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος είναι:

1ο τριήμερο: 09, 10 και 11/10/2020
2ο τριήμερο: 11, 12 και 13/12/2020
3ο τριήμερο: 05, 06 και 07/02/2021
4ο τριήμερο: 26, 27 και 28/03/2021 και
5ο τριήμερο: 07, 08 και 09 Μαΐου 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Νέλλη Μπουκουβάλα,
Certified Play Therapist
Accredited Course Director for APAC Ltd and member of the academic team of Leeds Beckett University
Certified Supervisor with Play and Creative Arts

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 7796100, 6985577627,
Email: playtherapygreece@gmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

INSIGHTFUL PLAY

Circle of security - Ομάδα Γονέων