ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η εποπτεία είναι μια “κοινή πορεία” για τον εποπτευόμενο και τον επόπτη, όπου ο δεύτερος παρέχει το ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, στο οποίο ο πρώτος θα μπορέσει να συλλογιστεί πάνω σε κάθε πλευρά του επαγγέλματος και της δουλειάς του με πελάτες, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, να παίρνει ρίσκα και να εμπιστεύεται τον εαυτό του.

Όπως, η ”ασφαλής βάση” (Bowlby 1988) είναι αποφασιστικής σημασίας για την ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός παιδιού, έτσι και η εποπτεία παίζει κυρίαρχο ρόλο και διευκολύνει την ανάπτυξη και την εξέλιξη ενός θεραπευτή. Ο επόπτης χρειάζεται να δημιουργήσει τον ασφαλή και προστατευμένο χώρο, όπου, μαζί με τον εποπτευόμενό του, θα εξερευνήσουν την δουλειά του δεύτερου με τους πελάτες του, προάγοντας την ικανότητα του και την καλή ποιότητα της επαγγελματικής του πρακτικής, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, αναπτύσσοντας την ενδοσκόπηση και την λήψη αποφάσεων, όλα μέσα στα πλαίσια δεοντολογίας που υποστηρίζουν τους δύο και την δουλειά τους.

Στόχος της εποπτείας είναι να δώσει στους εποπτευόμενους, όλα όσα χρειάζονται για να εμπλουτίσουν την δουλειά τους με τους πελάτες τους, να αναπτύξουν το προσωπικό στυλ δουλειάς και την ίδια στιγμή, να φροντίζουν το δικό τους καλώς έχειν, ενώ εργάζονται στο επάγγελμα τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι εποπτευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν αποτελεσματικές δεξιότητες και να διαχειρίζονται την δουλειά τους με μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αντλώντας ικανοποίηση.

Στην εποπτεία δεν γίνεται διερεύνηση, μόνο, της σχέσης των εποπτευομένων με τους πελάτες, αλλά προσφέρεται η κατάλληλη βοήθεια στους εποπτευόμενους ώστε να προσφέρουν την υψηλότερη ποιότητα παρεμβάσεων στους πελάτες τους, βοηθώντας τους να είναι ενήμεροι και να βελτιώνουν τις δεξιότητες τους, ενώ ταυτόχρονα φροντίζουν σωστά τον εαυτό τους και διαχειρίζονται τα επαγγελματικά τους θέματα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αισθάνονται αυτοπεποίθηση και να παίρνουν ικανοποίηση, όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι, η εποπτεία μπορεί να έχει τρεις διαστάσεις, να εκπαιδεύει, να υποστηρίζει και να βοηθά στην διαχείριση.

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, σε αυτή την ”κοινή πορεία”, ο επόπτης χρειάζεται να συνεχίζει να επιμορφώνεται και να βελτιώνει τις δικές του δεξιότητες. Πρέπει να είναι ικανός να προκαλέσει και να υποστηρίξει, με ισορροπημένη αναλογία. Να προκαλέσει αρκετά και να υποστηρίξει τόσο όσο, προκειμένου να βοηθήσει τον εποπτευόμενο να κινητοποιηθεί, να ενδιαφερθεί να μάθει και να αισθανθεί ασφαλής να εφαρμόσει την νέα γνώση και τις νέες δεξιότητες.

Για καλύτερα αποτελέσματα μέσα από την σχέση επόπτη-εποπτευόμενου, είναι βασικό, οι ρόλοι και οι προσδοκίες να είναι ξεκάθαροι από την αρχή αυτής της συνεργασίας. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να έχουν αμοιβαία συμφωνήσει σε συμβόλαιο, που αναφέρει αναλυτικά το πλαίσιο της συνεργασίας τους.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

INSIGHTFUL PLAY

Circle of security - Ομάδα Γονέων