Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

PLAYROOM

PLAY THERAPY TOOL-KIT

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

13 - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

CERTIFICATE IN FILIAL PLAY COACHING

Δείτε περισσότερα

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC
PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

DIPLOMA ΣΤΟ PLAY THERAPY

Δείτε περισσότερα