Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

PLAYROOM

PLAY THERAPY TOOL-KIT

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC
PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΚΥΠΡΟΣ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC
PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΘΗΝΑ

DIPLOMA ΣΤΟ PLAY THERAPY

Δείτε περισσότερα