Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

PLAYROOM

PLAY THERAPY TOOL-KIT

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

18/19/22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
3 ΟΜΑΔΕΣ - ONLINE

CIRCLE OF SECURITY

Δείτε περισσότερα

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ONLINE

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΑΘΗΝΑ

CERTIFFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα