ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – STORYPLAYERS

Μπουκουβάλλα Νέλλη

Σεμιτέλου 4, 115 28 Αθήνα

6985577627
2107796100

nelbou@hotmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC
PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα