ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – STORYPLAYERS

Μπουκουβάλλα Νέλλη

Σεμιτέλου 4, 115 28 Αθήνα

6985577627
2107796100

nelbou@hotmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ONLINE

CIRCLE OF SECURITY

Δείτε περισσότερα

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΘΗΝΑ

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα