ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – STORYPLAYERS

Μπουκουβάλλα Νέλλη

Σεμιτέλου 4, 115 28 Αθήνα

6985577627
2107796100

nelbou@hotmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ONLINE

CIRCLE OF SECURITY

Δείτε περισσότερα

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

13 ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα