POST GRADUATE CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

17 ΜΑΪΟΥ 2024

ΑΘΗΝΑ

PLAY THERAPY CERTIFICATE

Με βάση το πρόγραμμα του εκπαιδευτικού οργανισμού APAC Ltd, αναγνωρισμένη από τον οργανισμό PTI/PTUK. Απευθύνεται σε επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί το πρώτο κύριο βήμα εκπαίδευσης στο Play Therapy. Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου Certified Practitioner in Therapeutic Play Skills και την καταχώρηση στο κατάλογο του PTUK/PTI για τους θεραπευτές μέσω Play and Creative Arts. Όσοι είναι καταχωρημένοι στον κατάλογο αυτό, όταν εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως διαπιστευμένοι από τον οργανισμό Professional Standards Authority (PSA). Δείτε τον κατάλογο εδώ.

Το πρόγραμμα είναι κλινικά διαπιστευμένο από το PTUK και το PTI
Είναι το μόνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει τόσο υψηλή πιστοποίηση, ακόμα και στους εκπαιδευόμενους σε αυτό. Επίσης είναι το μοναδικό πρόγραμμα, όπου οι εκπαιδευμένοι σε αυτό έχουν πλήρη πιστοποίηση ως επαγγελματίες. Είναι, δηλαδή, πιστοποιημένοι ως ξεχωριστή ειδικότητα.

Απευθύνεται:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες, που έχουν εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον δύο χρόνων με παιδιά και διαθέτουν πτυχίο Bachelor ή αντίστοιχου επιπέδου, συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά:

Κλινικούς Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Παιδοψυχιάτρους, Παιδιάτρους, Συμβούλους, Ψυχοθεραπευτές, Κοινωνιολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Δασκάλους, Καθηγητές, Νηπιαγωγούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, κά.

Είναι σχεδιασμένο για:

Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε:

• Να εμπλουτίσει την καριέρα σας και τις επαγγελματικές σας δεξιότητες
• Να καταχωρηθεί το όνομά σας ως Certified Practitioner in Therapeutic Play Skills στον κατάλογο των θεραπευτών μέσω Play and Creative Arts, διαπιστευμένων, όταν εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το Professional Standards Authority
• Να αυξήσει την ικανοποίηση σας από την δουλειά σας με τα παιδιά
• Να σας δώσει τις δεξιότητες να βοηθήσετε παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες
• Να σας δώσει τις δεξιότητες να ανακουφίσετε παιδιά με δυσκολίες ψυχικής υγείας και προβλημάτων συμπεριφοράς.
• Να σας εφοδιάσει με τις κατάλληλες ικανότητες, όπως ορίζονται από το PTI στο Profession Structure Model, για την ατομική δουλειά με παιδιά, που έχουν ελαφρά έως μέτρια προβλήματα (δείτε εδώ)
• Να σας προσφέρει προσωπική ανάπτυξη

Περίληψη

Οι ζωές των παιδιών σήμερα είναι πολύ περιορισμένες και ρυθμισμένες από τους ενήλικες. Το μη-κατευθυντικό Play Therapy προσφέρει στο παιδί την ευκαιρία να κάνει επιλογές και να πάρει ευθύνη για αυτές, εκφράζοντας τον εαυτό του ελεύθερα, έχοντας απόλυτη άνευ όρων αποδοχή και σεβασμό και πλήρη αποδοχή για τα βαθύτερα συναισθήματα του. Για αυτούς τους λόγους το παιχνίδι των παιδιών δεν ερμηνεύεται και δεν γίνεται κριτική.
Τέτοια ελευθερία μπορεί να είναι αποτελεσματική, μόνο σε ένα ισχυρό πλαίσιο. Για το λόγο αυτό ο ενήλικας, παίρνει την ευθύνη για την ασφάλεια του παιδιού, του εαυτού του και του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτούς τους περιορισμούς ασφαλείας, το παιδί έχει απόλυτη ελευθερία να επιλέξει. Τα όρια του χρόνου θεωρούνται επίσης σημαντικά, καθώς προσθέτουν μια αίσθηση ασφάλειας, ορίζοντας την έναρξη και το τέλος μιας συνεδρίας. Με τον τρόπο αυτό, ο χρόνος μέσα σε μια συνεδρία παίρνει άλλη διάσταση και η φαντασία του παιδιού είναι ελεύθερη, να διερευνήσει και να αναπαραστήσει τις εμπειρίες του και να δημιουργήσει τον δικό του κόσμο.

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που η μη-κατευθυντική προσέγγιση χρειάζεται να συμπληρωθεί από άλλες προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις καταληκτικής ασθένειας, πένθους, παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές σε δομές και περιορισμένου χρόνου δυνατότητας δουλειάς, κά.

Στο πρόγραμμα αυτό διδάσκονται τα βασικά εργαλεία του Play Therapy Tool-kit και μπαίνουν σε εφαρμογή.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ο τελικός σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να έχουν ασφαλή και επιτυχημένη πρακτική, εφαρμόζοντας τις δεξιότητες του θεραπευτικου παιχνιδιού σε μια ποικιλία πλαισίων και να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη στην ατομική τους δουλειά με παιδιά, τα οποία έχουν ήπια ή μέτρια προβλήματα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, κάθε συμμετέχων θα έχει κατακτήσει:

• Μια δυνατή κατανόηση των αρχών που βρίσκονται κάτω από το Play Therapy και της κατάλληλης χρήσης των τεχνικών του πακέτου εργαλείων του (Play Therapy Tool-Kit)
• Πρακτικές δεξιότητες προκειμένου να κάνει ατομικές συνεδρίες μέσω θεραπευτικού παιχνιδιού με παιδιά
• Δυνατότητα να εκτιμήσει τις ανάγκες των παιδιών και να οργανώσει την παροχή κατάλληλου περιβάλλοντος για το θεραπευτικό παιχνίδι
• Κατανόηση και εκτίμηση των θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας
• Αυξημένη αυτοπεποίθηση στην χρήση του θεραπευτικού παιχνιδιού με παιδιά και εφήβους
• Τις θεραπευτικές και πρακτικές δεξιότητες συμβουλευτικής προκειμένου να φέρει εις πέρας το θεραπευτικό παιχνίδι
• Επίγνωση των δικών του διαδικασιών, αυτογνωσίας και προσωπικής ανάπτυξης
• Θεωρητικές γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας, και
• Δομή του προγράμματος

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν, μέσω συνεργασίας με άλλα μέλη του προγράμματος, για τους ρόλους και τις υπευθυνότητες στην θεραπευτική σχέση. Θα υπάρχουν μαθήματα, πάνω στην θεωρία, αλλά η τυπική θεωρητική διδασκαλία θα είναι τόσο λίγη, όσο είναι απόλυτα απαραίτητη.

Η μάθηση θα είναι βιωματική και συνεργατική σε δυάδες, ομάδες, role-play και παρουσίαση περιπτώσεων (case presentations). Το διάβασμα στο σπίτι και άλλες εργασίες θα δώσουν νέες πληροφορίες και θα βοηθήσουν στην εμπέδωση της βιωματικής δουλειάς, που γίνεται στα τριήμερα. Οι εργασίες μπορεί να είναι θέμα συζητήσεως στην ομάδα, κατά το επόμενο τριήμερο. Αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης είναι η πρακτική με πελάτες και η εποπτεία της.

Περιγραφή των ενοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος

(η αλληλουχία και το περιεχόμενο μπορεί να διαφέρει ανά ομάδα)

Ενότητα 1: Παρουσίαση του Προγράμματος – Ξεκινώντας να Δουλεύουμε Θεραπευτικά με τα Παιδιά – Το Θεραπευτικό Συνεχές – Δημιουργικός Οραματισμός – Ετοιμάζοντας την Πρακτική μας
Ενότητα 2: Δεξιότητες Μουσικής στην Ατομική Δουλειά με Παιδιά – Θεωρία του Δεσμού (Attachment Theory)
Ενότητα 3: Θεραπευτική Ιστορία και Δεξιότητες Χρήσης Γαντόκουκλας στην Ατομική Δουλειά με Παιδιά – Σύγκριση Θεωρητικών Μοντέλων Αναπτυξιακής Ψυχολογίας
Ενότητα 4: Δεξιότητες and Play στην Ατομική Δουλειά με Παιδιά και Σχετική Θεωρία – Η Χρήση των Φυσικών Υλικών – Θεωρία Child Development – Θεραπεία Μέσω Τέχνης για Ατομικές Συνεδρίες
Ενότητα 5: Δεξιότητες Χορού και Κίνησης Δουλεύοντας Ατομικά με Παιδιά – Παρουσιάσεις Σπουδαστών – Κλείσιμο Θεραπευτικών Παρεμβάσεων.

Διάρκεια

• 15 ημέρες φυσικής παρουσίας – που ολοκληρώνονται είτε σε ένα εντατικό 15ήμερο είτε σε 5 τριήμερα.
• 9 μήνες από την έναρξη του προγράμματος – για την κατάθεση των ακαδημαϊκών εργασιών
• 20 μήνες από την έναρξη του προγράμματος – για την ολοκλήρωση των κλινικών εργασιών και των 100 ωρών εποπτευόμενης πρακτικής.

Τίτλος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος:
Post Graduate Certificate of Therapeutic Play Skills
Που αντιστοιχεί σε 60 βαθμούς ‘Μ’.

Ακολουθεί επόμενος κύκλος, αυτός του diploma, ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση προσόντων Play Therapist.

ΑΘΗΝΑ

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος στην Αθήνα είναι:

1ο τριήμερο: 17, 18 και 19 Μαΐου 2024
2ο τριήμερο: 05, 06 και 07 Ιουλίου 2024
3ο τριήμερο: 30, 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 2024
4ο τριήμερο: 01, 02 και 03 Νοεμβρίου 2024 και
5ο τριήμερο: 10, 11 και 12 Ιανουαρίου 2025

Το ωράριο του προγράμματος είναι:

Παρασκευή: 09:00 – 19:00
Σάββατο: 09:00 – 17:00
Κυριακή: 09:00 – 16:00

Θέσεις περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Νέλλη Μπουκουβάλα

Certified Play Therapist
Accredited Course Director for APAC Ltd and member of the academic team of Leeds Beckett University
Certified Supervisor with Play and Creative Arts

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210  7796100, 6985577627,
Email: playtherapygreece@gmail.com

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

INSIGHTFUL PLAY

Circle of security - Ομάδα Γονέων