Παίζουμε και μαθαίνουμε! Μετά την θεωρητική παρουσίαση για την νευροβιολογία, οι εκκολαπτόμενες play therapists “φτιάχνουν”, με το σώμα τους, έναν εγκέφαλο, αποτυπώνοντας τα κυριότερα μέρη ενός ημισφαιρίου. Βλέπουμε τους τρεις εγκεφάλους, ερπετικό, θηλαστικό και νεοφλοιό, τα βασικά μέρη του μεταιχμιακού συστήματος, κ.ά. Προσέξτε το σηκωμένο χέρι. Είναι το μεσολόβιο!