ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ONLINE

CIRCLE OF SECURITY

Δείτε περισσότερα

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

18 NOEMBRΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα