StoryPlay® Level I – Foundational training

StoryPlay®

Ένα θεραπευτικό μοντέλο βασισμένο στις αρχές του Milton Erickson

Το μοντέλο ανέπτυξε μετά από 30 χρόνια έρευνας η Dr. Joyce C. Mills, Ph.D

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πέντε συνολικά ημερών, το οποίο διδάσκει στους συμμετέχοντες την προέλευση, τα στοιχεία κλειδιά και τα ουσιώδη συστατικά του StoryPlay® Therapy, συμπεριλαμβάνοντας τις θεραπευτικές μεταφορές, την αφήγηση ιστορίας, τα story-crafts, τον θεραπευτικό αισθητηριακό συγχρονισμό (sensory synchronicity), τις καλλιτεχνικές και ζωντανές μεταφορές και τα θεραπευτικά τελετουργικά και τελετές. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γίνεται σαφές πως το θεραπευτικό αυτό μοντέλο για το τραύμα μπορεί να αξιοποιηθεί με πληθυσμούς ιδιαίτερων αναγκών ή συνθηκών, όπως οι φυσικές ή άλλες καταστροφές, το μετατραυματικό στρες, η κακοποίηση, η ΔΕΠΥ, ο συναισθηματικός δεσμός (attachment), η απώλεια και το πένθος, αλλά και σε συνδυασμό με άλλα θεραπευτικά μοντέλα, όπως το Play Therapy, η Οικογενειακή Θεραπεία, ατομική ή και ομαδική θεραπεία, Sand Play Therapy και όλα τα είδη δημιουργικών θεραπειών (δραματοθεραπεία, θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών, χοροθεραπεία κλπ)
Το StoryPlay® είναι μια πολυ-πολιτισμική προσέγγιση, βασισμένη στην ανθεκτικότητα. Ένα μοντέλο το οποίο, με έμμεσο τρόπο αντλεί από τις φυσικές πηγές του πελάτη, τις δεξιότητες και τα δυνατά στοιχεία κάθε παιδιού, εφήβου ενήλικα ή οικογένειας και φέρνει θεραπεία, ανάπτυξη και θετική αλλαγή.

Έχει δημιουργηθεί πάνω στις αρχές του Milton H. Erickson, τις διδασκαλίες των ιθαγενών διαφόρων λαών και τις πρωτοπόρες προσεγγίσεις της Dr. Joyce Mills. Με επίκεντρο την δύναμη και το πνεύμα των θεραπευτικών αφηγήσεων και του παιχνιδιού, κάθε στοιχείο της προσέγγισης του StoryPlay® παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτικά, δημιουργικά εργαλεία, προκειμένου να δουλέψουν αποτελεσματικά με δύσκολες περιπτώσεις ή τραυματισμένους πελάτες, χρησιμοποιώντας την δική τους προτιμώμενη προσέγγιση ή φιλοσοφία, συμπεριλαμβάνοντας τον δίσκο με την άμμο, την μουσική, τις εκφραστικές τέχνες κά. Επιπροσθέτως, οι προσεγγίσεις που περικλείονται στο μοντέλο StoryPlay® μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία συνθηκών, όπως συναισθηματική θεραπεία, σχολεία, οικογένειες και νοσοκομεία.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να αποσαφηνίσουν τα τρία ουσιώδη στοιχεία του μοντέλου StoryPlay®.
  • Να χρησιμοποιήσουν δυο πυρηνικές αρχές της Ericksonian ψυχοθεραπείας για να προάγουν την θετική αλλαγή.
  • Να απαριθμήσουν τα τέσσερα στάδια της Θεραπευτικής Μεταμόρφωσης στην θεραπεία, την ενδυνάμωση και την μεταμορφωτική αλλαγή που χρησιμοποιείται στο μοντέλο StoryPlay®.
  • Να εφαρμόσουν τα βήματα του StoryPlay® για να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν την θεραπευτική αφήγηση ιστοριών, των Artistic, και Living/Ritual Metaphors στην θεραπευτική διαδικασία.
  • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιήσουν το μπλοκαρισμένο αισθητηριακό σύστημα του πελάτη μέσα στην θεραπευτική διαδικασία.
  • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιήσουν τα στοιχεία του φυσικού οικοσυστήματος ως συν-θεραπευτή στην αναζήτηση της θετικής αλλαγής και θεραπείας.
  • Να μάθουν τις πολλαπλές StoryCrafts – δραστηριότητες, που διευκολύνουν με φυσικό τρόπο την θεραπεία.

 

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε 8 ημέρες και οι ημερομηνίες διεξαγωγής του είναι:
15/10/22, 5/11/22, 26/11/22, 17/12/22, 14/01/23, 4/02/23, 18/02/23, 11/03/23.

Η διάρκεια κάθε ημέρας είναι από 14:00 το μεσημέρι έως 19:00 το απόγευμα. Ήδη, αμέσως μετά την πρώτη ημέρα οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την εφαρμογή του μοντέλου με την καθοδήγηση της εποπτείας.

Το πρόγραμμα είναι ίδιο ακριβώς με αυτό που διεξάγεται σε 5 ημέρες και παρακάτω μπορείτε να δείτε την δομή του:

Πρόγραμμα

Το Πνεύμα της Θεραπείας: Πηγαίνοντας Πέρα από την Διάγνωση στην Θεραπεία

Παιχνίδι, φαντασία και ιστορίες: Η πολυ-πολιτισμική γλώσσα παιδιών και ενηλίκων
Οι ρίζες και η προέλευση του StoryPlay® Therapy:
Η φιλοσοφία και τα 9 ουσιώδη στοιχεία του μοντέλου StoryPlay®.
Διαφοροποιώντας τα κατευθυντικά, τα μη-κατευθυντικά και τα Indirective μοντέλα θεραπείας.

Θεραπευτική Μεταμόρφωση: μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων για την θεραπεία και την αλλαγή.
Τρία πολυ-πολυτισμικά πρότυπα για την αποκατάσταση της ισορροπίας και την αλλαγή.
The Braiding Process: τρία στοιχεία για την δημιουργία μεταμορφωτικής θεραπευτικής επίλυσης.
Ασκήσεις Αναπνοής και Χαλάρωσης: “MAGIC HAPPY BREATH”
Heartsong Meditation

Storytelling Metaphors για παιδιά και εφήβους – Ο δρόμος για μια αποτελεσματική επικοινωνία και ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
Ανθεκτικότητα και προστατευτικοί παράγοντες.
Πολυ-πολιτισμικές πλευρές της αφήγησης ιστορίας.
Η φύση ως συν-αφηγητής: “Δεν μπορείς να φωνάξεις στους σπόρους να μεγαλώσουν”.
Δημιουργώντας γέφυρες: Πως ξεκινώ να εισαγάγω μια ιστορία/αφήγηση;
Άσκηση αφήγησης: Χρησιμοποιώντας την εμπειρία από την πραγματική ζωή ως θεραπευτική αφήγηση.

Φανταστικές αφηγήσεις
Κατασκευάζοντας μύθους/θεραπευτικές ιστορίες στην θεραπεία
Θεωρία και εξάσκηση
Εφαρμογή στην πράξη

Αισθητηριακός συγχρονισμός

Αναγνωρίζοντας τις αισθητηριακές προτιμήσεις και μοτίβα κατά την θεραπεία
Συνειδητά και ασυνείδητα μοτίβα επικοινωνίας
Άσκηση
Το Μη-Συνειδητό Σύστημα – Ανακτώντας και χρησιμοποιώντας τα μπλοκαρισμένα αισθητηριακά συστήματα
Άσκηση

Artistic Metaphors – Στρατηγικές για την Αφύπνιση των Εσωτερικών Πηγών :
Ορισμός και Φιλοσοφία
Παρουσίαση case study χρήσης της τέχνης για θεραπεία και αλλαγή
Artistic Metaphor για την θεραπεία τραύματος

Οι ασκήσεις συμπεριλαμβάνουν:
Άσκηση σχεδίου πηγών: Τρία βήματα μεταμόρφωσης του προβλήματος σε λύση
Το επιτραπέζιο παιχνίδι των πηγών – για παιδιά
Ο Χάρτης για Το Μονοπάτι της Επιτυχίας – για εφήβους
Ανασκόπηση – Εφαρμογές

StoryCrafts – Δραστηριότητες για ατομική, οικογενειακή και θεραπεία κοινότητας

Ορισμός και Εφαρμογή: Παρουσίαση Case Study πως η StoryPlay® Therapy χρησιμοποιείται στην ατομική θεραπεία, στην τάξη και εφαρμογές στην κοινότητα μετά από μεγάλες καταστροφές, φυσικές ή μη, για να θεραπευτεί το τραύμα και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα.

Κάθε άσκηση StoryCraft συμπεριλαμβάνει μια πολιτιστική ιστορία που σχετίζεται με την άσκηση:
Το Bowl of Light
Η Identity Shield
Το Dreaming Pot
Σημείωση: Μετά από κάθε StoryCraft ακολουθεί επεξεργασία στην ομάδα.

Οι Ασκήσεις StoryCraft συνεχίζουν:
Storyteller Puppet
Ο Κήπος της Χαράς
Life-Story Puzzle

Ολοκλήρωση των StoryCrafts
Επεξεργασία στην Ομάδα

Living Metaphors και Therapeutic Ritual Metaphors
Living Metaphors: Στόχος, πλαίσιο και χρήση στην θεραπεία.

Στόχος και πλαίσιο για την δημιουργία ενός Therapeutic Ritual (Θεραπευτικού Τελετουργικού) ή Ceremony (ιεροτελεστίας)
Πώς να δημιουργήσετε έναν κήπο ειρήνης: ένα θεραπευτικό τελετουργικό για παιδιά, οικογένειες και κοινότητες.
Παραδείγματα περιπτώσεων που δείχνουν πως μπορεί να γίνει εφαρμογή σε περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνουν: κακοποίηση, μεταβάσεις, επανασυνδέσεις, εορτασμούς, απώλεια, θάνατο ή αναμονή θανάτου.

Παρουσίαση στην Ομάδα των Living Metaphors και Rituals που δημιουργήθηκαν από ασκήσεις
Ανατροφοδότηση και ανασκόπηση

Θεραπευτική Μεταμόρφωση – Πλέκοντας τα Όλα Μαζί
Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να ενώσουν όλα τα στοιχεία των προηγούμενων ημερών μαζί:
• Storytelling Metaphors
• Sensory Synchronicity
• Artistic Metaphors
• StoryCrafts
• Living Metaphors
• Therapeutic Rituals
Ανατροφοδότηση – Ανασκόπηση

Θέτοντας το StoryPlay® σε εφαρμογή
*Μέσα από ανασκόπηση, ασκήσεις, συμμετοχή στην ομάδα και καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν κάθε στοιχείο που έμαθαν τις προηγούμενες ημέρες στην θεραπευτική πρακτική τους ή το πρόγραμμα τους.

Το Πρόγραμμα θα είναι παρόμοιο με τις προηγούμενες ημέρες:

Κλείσιμο – Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα Προσωρινό (Provisional) Πιστοποιητικό «Certificate of Completion of this Level I – Foundations Training». Το τελικό τους Πιστοποιητικό λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση πέντε (5) συνεδριών εποπτείας με έναν από τους πιστοποιημένους StoryPlay® επόπτες. Τότε το όνομα τους συμπεριλαμβάνεται στην λίστα πιστοποιημένων StoryPlay® θεραπευτών – StoryPlayers

 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

INSIGHTFUL PLAY

Circle of security - Ομάδα Γονέων