ΕΚΠΑΙΣΕΥΣΕΙΣ StoryPlay®

StoryPlay®

Ένα θεραπευτικό μοντέλο βασισμένο στις αρχές του Milton Erickson

Το μοντέλο ανέπτυξε μετά από 30 χρόνια έρευνας η Dr. Joyce C. Mills, Ph.D

Περιγραφή

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης πέντε συνολικά ημερών, το οποίο διδάσκει στους συμμετέχοντες την προέλευση, τα στοιχεία κλειδιά και τα ουσιώδη συστατικά του StoryPlay® Therapy, συμπεριλαμβάνοντας τις θεραπευτικές μεταφορές, την αφήγηση ιστορίας, τα story-crafts, τον θεραπευτικό αισθητηριακό συγχρονισμό (sensory synchronicity), τις καλλιτεχνικές και ζωντανές μεταφορές και τα θεραπευτικά τελετουργικά και τελετές. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γίνεται σαφές πως το θεραπευτικό αυτό μοντέλο για το τραύμα μπορεί να αξιοποιηθεί με πληθυσμούς ιδιαίτερων αναγκών ή συνθηκών, όπως οι φυσικές ή άλλες καταστροφές, το μετατραυματικό στρες, η κακοποίηση, η ΔΕΠΥ, ο συναισθηματικός δεσμός (attachment), η απώλεια και το πένθος, αλλά και σε συνδυασμό με άλλα θεραπευτικά μοντέλα, όπως το Play Therapy, η Οικογενειακή Θεραπεία, ατομική ή και ομαδική θεραπεία, Sand Play Therapy και όλα τα είδη δημιουργικών θεραπειών (δραματοθεραπεία, θεραπεία μέσω εικαστικών τεχνών, χοροθεραπεία κλπ)
Το StoryPlay® είναι μια πολυ-πολιτισμική προσέγγιση, βασισμένη στην ανθεκτικότητα. Ένα μοντέλο το οποίο, με έμμεσο τρόπο αντλεί από τις φυσικές πηγές του πελάτη, τις δεξιότητες και τα δυνατά στοιχεία κάθε παιδιού, εφήβου ενήλικα ή οικογένειας και φέρνει θεραπεία, ανάπτυξη και θετική αλλαγή.

Έχει δημιουργηθεί πάνω στις αρχές του Milton H. Erickson, τις διδασκαλίες των ιθαγενών διαφόρων λαών και τις πρωτοπόρες προσεγγίσεις της Dr. Joyce Mills. Με επίκεντρο την δύναμη και το πνεύμα των θεραπευτικών αφηγήσεων και του παιχνιδιού, κάθε στοιχείο της προσέγγισης του StoryPlay® παρέχει στους συμμετέχοντες πρακτικά, δημιουργικά εργαλεία, προκειμένου να δουλέψουν αποτελεσματικά με δύσκολες περιπτώσεις ή τραυματισμένους πελάτες, χρησιμοποιώντας την δική τους προτιμώμενη προσέγγιση ή φιλοσοφία, συμπεριλαμβάνοντας τον δίσκο με την άμμο, την μουσική, τις εκφραστικές τέχνες κά. Επιπροσθέτως, οι προσεγγίσεις που περικλείονται στο μοντέλο StoryPlay® μπορούν να εφαρμοστούν σε μια ποικιλία συνθηκών, όπως συναισθηματική θεραπεία, σχολεία, οικογένειες και νοσοκομεία.

Στόχοι

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

  • Να αποσαφηνίσουν τα τρία ουσιώδη στοιχεία του μοντέλου StoryPlay®.
  • Να χρησιμοποιήσουν δυο πυρηνικές αρχές της Ericksonian ψυχοθεραπείας για να προάγουν την θετική αλλαγή.
  • Να απαριθμήσουν τα τέσσερα στάδια της Θεραπευτικής Μεταμόρφωσης στην θεραπεία, την ενδυνάμωση και την μεταμορφωτική αλλαγή που χρησιμοποιείται στο μοντέλο StoryPlay®.
  • Να εφαρμόσουν τα βήματα του StoryPlay® για να δημιουργήσουν και να χρησιμοποιήσουν την θεραπευτική αφήγηση ιστοριών, των Artistic, και Living/Ritual Metaphors στην θεραπευτική διαδικασία.
  • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιήσουν το μπλοκαρισμένο αισθητηριακό σύστημα του πελάτη μέσα στην θεραπευτική διαδικασία.
  • Να αναγνωρίζουν και να αξιοποιήσουν τα στοιχεία του φυσικού οικοσυστήματος ως συν-θεραπευτή στην αναζήτηση της θετικής αλλαγής και θεραπείας.
  • Να μάθουν τις πολλαπλές StoryCrafts – δραστηριότητες, που διευκολύνουν με φυσικό τρόπο την θεραπεία.

 

Η επόμενη εκπαίδευση ξεκινά:

στις 13 Μαρτίου 2022 και γίνεται στις παρακάτω ημερομηνίες
Κυριακή: 13 Μαρτίου 2022
Κυριακή: 10 Απριλίου 2022
Κυριακή: 8 Μαΐου 2022
Κυριακή: 29 Μαΐου 2022 και
Κυριακή: 12 Ιουνίου 2022​

Πρόγραμμα

Ημέρα πρώτη
Μέρος Ι

Το Πνεύμα της Θεραπείας: Πηγαίνοντας Πέρα από την Διάγνωση στην Θεραπεία

9:00 πμ – 10:15 πμ:
Παιχνίδι, φαντασία και ιστορίες: Η πολυ-πολιτισμική γλώσσα παιδιών και ενηλίκων
Οι ρίζες και η προέλευση του StoryPlay® Therapy:
Η φιλοσοφία και τα 9 ουσιώδη στοιχεία του μοντέλου StoryPlay®.
Διαφοροποιώντας τα κατευθυντικά, τα μη-κατευθυντικά και τα Indirective μοντέλα θεραπείας.

10:15 πμ – 10:30 πμ:
Διάλειμμα

10:30 πμ – 12:00 μμ:
Θεραπευτική Μεταμόρφωση: μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων για την θεραπεία και την αλλαγή.
Τρία πολυ-πολυτισμικά πρότυπα για την αποκατάσταση της ισορροπίας και την αλλαγή
The Braiding Process: τρία στοιχεία για την δημιουργία μεταμορφωτικής θεραπευτικής επίλυσης
Ασκήσεις Αναπνοής και Χαλάρωσης: “MAGIC HAPPY BREATH”
Heartsong Meditation

12 μμ – 1:30 μμ:
Γεύμα

1:30 μμ – 3:15 μμ:
Μέρος II:
Storytelling Metaphors για παιδιά και εφήβους – Ο δρόμος για μια αποτελεσματική επικοινωνία και ενίσχυση της ανθεκτικότητας.
Ανθεκτικότητα και προστατευτικοί παράγοντες
Πολυ-πολιτισμικές πλευρές της αφήγησης ιστορίας
Η φύση ως συν-αφηγητής: “Δεν μπορείς να φωνάξεις στους σπόρους να μεγαλώσουν”
Δημιουργώντας γέφυρες: Πως ξεκινώ να εισαγάγω μια ιστορία/αφήγηση;
Άσκηση αφήγησης: Χρησιμοποιώντας την εμπειρία από την πραγματική ζωή ως θεραπευτική αφήγηση

3:15 μμ – 3:30 μμ:
Διάλειμμα

3:30 μμ – 4:30 μμ:
Φανταστικές αφηγήσεις
Κατασκευάζοντας μύθους/θεραπευτικές ιστορίες στην θεραπεία
Θεωρία και εξάσκση
Εφαρμογή στην πράξη

4:30 μμ – 5 μμ:
Ανατροφοδότηση, ανασκόπηση, κλείσιμο

Ημέρα Δεύτερη:
Μέρος I:
Αισθητηριακός συγχρονισμός

9 πμ – 10:15 πμ:
Αναγνωρίζοντας τις αισθητηριακές προτιμήσεις και μοτίβα κατά την θεραπεία
Συνειδητά και ασυνείδητα μοτίβα επικοινωνίας
Άσκηση
Το Μη-Συνειδητό Σύστημα – Ανακτώντας και χρησιμοποιώντας τα μπλοκαρισμένα αισθητηριακά συστήματα
Άσκηση

10:15 πμ – 10:30 πμ:
Διάλειμμα

10:30 πμ – 12 μμ:
Μέρος II
Artistic Metaphors – Στρατηγικές για την Αφύπνιση των Εσωτερικών Πηγών :
Ορισμός και Φιλοσοφία
Παρουσίαση case study χρήσης της τέχνης για θεραπεία και αλλαγή
Artistic Metaphor για την θεραπεία τραύματος

12 μμ – 1:30 μμ:
Γεύμα

1:30 μμ – 3:15 μμ:
Οι ασκήσεις συμπεριλαμβάνουν:
Άσκηση σχεδίου πηγών: Τρία βήματα μεταμόρφωσης του προβλήματος σε λύση
Το επιτραπέζιο παιχνίδι των πηγών – για παιδιά
Ο Χάρτης για Το Μονοπάτι της Επιτυχίας – για εφήβους

3:15 μμ – 3:30 μμ:
Διάλειμμα

3:30 μμ – 5 μμ:
Άσκηση – Ολοκλήρωση Πρώτης και Δεύτερης Ημέρας
Ανασκόπηση – Εφαρμογές
Κλείσιμο

Ημέρα Τρίτη:
StoryCrafts – Δραστηριότητες για ατομική, οικογενική και θεραπεία κοινότητας

9 πμ – 10:15 πμ:
Ορισμός και Εφαρμογή: Παρουσίαση Case Study πως η StoryPlay® Therapy χρησιμοποιείται στην ατομική θεραπεία, στην τάξη και εφαρμογές στην κοινότητα μετά από μεγάλες καταστροφές, φυσικές ή μη, για να θεραπευτεί το τραύμα και να αυξηθεί η ανθεκτικότητα.

10:15 πμ – 10:30 πμ:
Διάλειμμα

10:30 πμ – 12 μμ:
Κάθε άσκηση StoryCraft συμπεριλαμβάνει μια πολιτιστική ιστορία που σχετίζεται με την άσκηση:
Το Bowl of Light

Η Identity Shield

Το Dreaming Pot

Σημείωση: Μετά από κάθε StoryCraft ακολουθεί επεξεργασία στην ομάδα.

12 μμ – 1:30 μμ:
Γεύμα

1:30 μμ – 3:15 μμ:
Οι Ασκήσεις StoryCraft συνεχίζουν:

Storyteller Puppet

Ο Κήπος της Χαράς

Life-Story Puzzle

3:15 μμ – 3:30 μμ:
Διάλειμμα

3:30 μμ – 5 μμ:
Ολοκλήρωση των StoryCrafts
Επεξεργασία στην Ομάδα
Ανατροφοδότηση και ανασκόπηση – Κλείσιμο

Ημέρα Τέταρτη:
Μέρος I:
Living Metaphors και Therapeutic Ritual Metaphors

9 πμ – 10:15 πμ:
Living Metaphors: Στόχος, πλαίσιο και χρήση στην θεραπεία.
Άσκηση

10:15 πμ – 10:30 πμ:
Διάλειμμα

10:30 πμ – 12 μμ:
Στόχος και πλαίσιο για την δημιουργία ενός Therapeutic Ritual (Θεραπευτικού Τελετουργικού) ή Ceremony (ιεροτελεστίας)
Πώς να δημιουργήσετε έναν κήπο ειρήνης: ένα θεραπευτικό τελετουργικό για παιδιά, οικογένειες και κοινότητες.
Παραδείγματα περιπτώσεων που δείχνουν πως μπορεί να γίνει εφαρμογή σε περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνουν: κακοποίηση, μεταβάσεις, επανασυνδέσεις, εορτασμούς, απώλεια, θάνατο ή αναμονή θανάτου.
Άσκηση

12 μμ – 1:30 μμ:
Γεύμα

1:30 μμ – 3:15 μμ:
Παρουσίαση στην Ομάδα των Living Metaphors και Rituals που δημιουργήθηκαν από ασκήσεις
Ανατροφοδότηση και ανασκόπηση

3:15 μμ – 3:30 μμ:
Διάλειμμα

3:30 μμ – 5 μμ:
Μέρος IΙ:
Θεραπευτική Μεταμόρφωση – Πλέκοντας τα Όλα Μαζί

Θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να ενώσουν όλα τα στοιχεία των τεσσάρων ημερών μαζί:

Storytelling Metaphors

Sensory Synchronicity

Artistic Metaphors

StoryCrafts

Living Metaphors

Therapeutic Rituals

Ανατροφοδότηση – Ανασκόπηση – Κλείσιμο

Ημέρα Πέμπτη:
Θέτοντας το StoryPlay® σε εφαρμογή

*Μέσα από ανασκόπηση, ασκήσεις, συμμετοχή στην ομάδα και καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενσωματώσουν κάθε στοιχείο που έμαθαν τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες στην θεραπευτική πρακτική τους ή το πρόγραμμα τους.

Το Πρόγραμμα θα είναι παρόμοιο με τις προηγούμενες τέσσερις ημέρες:

9 πμ – 10:15 πμ:
* Storytelling/Αφήγηση

10:15 πμ – 10:30 πμ:
Διάλειμμα

10:30 πμ – 12 μμ:
* Sensory synchronicity και Artistic Metaphors

12 μμ – 1:30 μμ:
Γεύμα

1:30 μμ – 3:15 μμ:

*StoryCrafts

3:15 μμ – 3:30 μμ:
Διάλειμμα

3:30 μμ – 5 μμ:
* Living Metaphors και Therapeutic Rituals and Ceremonies
Κλείσιμο – Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα Προσωρινό (Provisional) Πιστοποιητικό «Certificate of Completion of this Level I – Foundations Training». Το τελικό τους Πιστοποιητικό λαμβάνουν μετά την ολοκλήρωση πέντε (5) συνεδριών εποπτείας με έναν από τους πιστοποιημένους StoryPlay® επόπτες. Τότε το όνομα τους συμπεριλαμβάνεται στην λίστα πιστοποιημένων StoryPlay® θεραπευτών – StoryPlayers

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ONLINE

CIRCLE OF SECURITY

Δείτε περισσότερα

13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

StoryPlay®

Δείτε περισσότερα

13 ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα