Από το 2016 και κάθε χρόνο γίνονται τουλάχιστον 3 κύκλοι ομάδων για το Circle of Security. Από τον Οκτώβριο του 2020, οι ομάδες αυτές γίνονται πλέον και διαδικτυακά, μέσω Zoom με εξαιρετικές κριτικές.

Πολύτιμες γνώσεις για γονείς, αλλά και ειδικούς βοηθούν στην κατανόηση της θεωρίας του δεσμού (attachment theory) και την εφαρμογή της στην πράξη!