Στις 19/9/20 ξεκίνησε η πρώτη ομάδα εκπαίδευσης στο StoryPlay® Level I, ptgrSP1Athens, μέσω Zoom. Πέρα από κάθε προσδοκία, η ομάδα ενθουσιάστηκε από τον βιωματικό χαρακτήρα του προγράμματος.