Ένα νέο ταξίδι ξεκίνησε στις 5/7/2019, αυτό της ptcert8Athens. Φύγαμε…!!