Η πρώτη ομάδα του προγράμματος της εποπτείας ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της!
Συγχαρητήρια!