17/01/2017 1Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Η πρώτη ομάδα του προγράμματος της εποπτείας ολοκλήρωσε την εκπαίδευση της!
Συγχαρητήρια!