Η 3η μας ομάδα Certificate έφτασε στο τέλος αυτής της πρώτης πορείας, στο μαγευτικό ταξίδι του Play Therapy! Συγχαρητήρια!