Το ταξίδι της 2ης ομάδας Diploma στο Play Therapy βρίσκεται ήδη στη μέση του. Εδώ, ομαδική δημιουργία της ομάδας ptdip2Athens, με τον πηλό! Με τα εφφέ, ξεπέρασαν τον εαυτό τους!!