Τελευταίο τριήμερο για την 4η ομάδα certificate! Όλοι στο πάτωμα για έναν ακόμα “εγκέφαλο”. Αποτυπώνονται και τα τρία μέρη του! Quiz: Ποιος μπορεί να μαντέψει τι είναι τι;