StoryPlay® Practitioner – Level II – Ετήσιο Πρόγραμμα

Level II – StoryPlay® Practitioner – One year intensive

Περιγραφή

Το ετήσιο αυτό εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται, σε όσους θα ήθελαν να ενισχύσουν, να εμβαθύνουν και να εξελίξουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από το Level I – StoryPlay Foundations training. Κάθε ένα από τα διήμερα εκπαιδευτικά θα εστιάσει σε μια ομάδα Ενοτήτων, όπως διδάχθηκαν στο Level I training. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν μια περίπτωση, δείχνοντας πως χρησιμοποίησαν το μοντέλο του StoryPlay® στη δουλειά τους.

Που: Διαδικτυακά και με Φυσική Παρουσία

Ημερομηνίες συναντήσεων:

Διαδικτυακές συναντήσεις:
11-12 Νοεμβρίου 2022,
10-11 Φεβρουαρίου 2023,
12-13 Μαΐου 2023, και

Φυσική παρουσία:
26-27 Αυγούστου 2023.

Προϋποθέσεις:

 • Προαπαιτούμενο: Ολοκλήρωση του Level I – StoryPlay® Foundations.
 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών Σπουδών ή αντίστοιχης εκπαίδευσης
 • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει 30 ώρες εφαρμογής του μοντέλου StoryPlay® με τον πληθυσμό που δουλεύουν, έχοντας υποστηρίξει τη δουλειά τους με τουλάχιστον 5 ώρες εποπτείας, με εγκεκριμένο επόπτη για το μοντέλο.

Οφέλη:

 • Εμβάθυνση των δεξιοτήτων εφαρμογής του θεραπευτικού μοντέλου StoryPlay® στη δουλειά τους με τον πληθυσμό που εργάζονται.
 • Ατομική καθοδήγηση, συμβουλευτική και εποπτεία* σχετική με τις περιπτώσεις και το περιβάλλον εργασίας καθ’ ενός, αποκλειστκά στα πλαίσια του μοντέλου StoryPlay®
 • Ομαδική ανατροφοδότηση και υποστήριξη.
 • Δημιουργία τουλάχιστον τεσσάρων νέων δημιουργικών StoryCraft δραστηριοτήτων, που θα ενεργοποιήσουν θεραπευτικές δυναμικές, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς παιδιών και εφήβων. Μία ανά διήμερο συνάντησης.
 • Με την ολοκλήρωση του Level II, οι συμμετέχοντες θα μπορούν, εφ’ όσον πληρούν τα σχετικά κριτήρια, να προχωρήσουν στο Level III – ώστε να γίνουν “Certified StoryPlay® Consultant – Supervisor”.
Η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει επιπλέον εμβάθυνση στις παρακάτω θεματικές:

 • Attachment theory και εφαρμογή μέσω του μοντέλου StoryPlay®
 • Νευροβιολογία και σύνδεση με το μοντέλο StoryPlay®
 • Αποσύνδεση στη θεραπευτική διαδικασία
 • Μεταφορές και δραστηριότητες παρέμβασης εμπνευσμένες από τη φύση
 • Βασικές αρχές θεωρίας και στρατηγικές του Milton Erickson
 • • Milton Erikson και οικογενειακή θεραπεία – εφαρμογή στο μοντέλο StoryPlay®

Η ετήσια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει:

 • Συνάντηση εκπαιδευτικής ομάδας 4 φορές τον χρόνο:
  Διαδικτυακά:  
  3 Διήμερα: Παρασκευή απόγευμα (17:00 – 21:00) και Σάββατο (11:00 – 17:00)
  Φυσική παρουσία
  1 Διήμερο: Σάββατο και Κυριακή – 6 ώρες ανά ημέρα (το διήμερο μπορεί να γίνει σε ένα retreat στη φύση, που θα προταθεί ή στο χώρο της Play Therapy Greece)
  Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάζουν δικά τους case studies, προκειμένου να δείξουν πως εφάρμοσαν το μοντέλο StoryPlay® στη δουλειά τους (πρακτική εφαρμογή)
 • Μηνιαίες συναντήσεις μικρών γκρουπ (Μέχρι 12 άτομα):
  Ομαδική υποστήριξη: 3ωρες μηνιαίες συναντήσεις μικρών group μέσω Zoom
 • 10 ατομικές εποπτείες σε διάστημα 10 μηνών (ή συμμετοχή σε ομαδικές εποπτείες).

Σημείωση*: Οποιαδήποτε αναφορά σε «εποπτεία» αφορά μόνο την εκπαίδευση στο μοντέλο StoryPlay®. Δεν συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή δεοντολογική ευθύνη για την εφαρμογή του μοντέλου, στις περιπτώσεις που συζητώνται από τους εκπαιδευόμενους. Οι συμμετέχοντες παραμένουν υπεύθυνοι προκειμένου να εφαρμόζουν το μοντέλο τηρώντας τις αρχές και τον κώδικα δεοντολογίας που ακολουθούν στο επάγγελμά τους.

Σημαντική παρατήρηση: Η δέσμευση για το πρόγραμμα είναι για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος. Αν για οποιοδήποτε λόγο χάσετε ένα διήμερο, θα μπορέσετε να το αναπληρώσετε την επόμενη φορά διεξαγωγής του Level II training, χωρίς επιπλέον κόστος.

Προβλεπόμενες εργασίες

Μηνιαία Γραπτή Αναφορά: Μία εβδομάδα πριν την μηνιαία συνάντηση μέσω Zoom, οι εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν την εφαρμογή του μοντέλου στο επαγγελματικό τους πεδίο τον τελευταίο μήνα, σε ένα κείμενο, όχι πάνω από 200 λέξεις, με γράμματα Times New Roman, size 12 και διπλό διάστιχο. Η μηνιαία γραπτή αναφορά αποστέλλεται μέσω mail.

Προσωπικές Σημειώσεις ανά Ενότητα: Σε ημερομηνίες που θα οριστούν στο αντίστοιχο διήμερο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι θα παραδίδουν συμπληρωμένα τα πεδία Προσωπικού Αναστοχασμού, Πρόθεσης Περιβάλλοντος και Playgrounding που βρίσκονται στο Manual, στο τέλος κάθε Ενότητας (περίπου 300 λέξεις για κάθε πεδίο, με γράμματα Times New Roman, size 12 και διπλό διάστιχο).

a. Ενότητα 1 & 2 _________
b. Ενότητα 3 _________
c. Ενότητα 4 _________
d. Ενότητα 5 _________
e. Ενότητα 6 _________
f. Ενότητα 7 _________
g. Ενότητα 8 _________
h. Ενότητα 9 _________
i. Ενότητα 10 _________
j. Ενότητα 11 & 12 _________
(οι ημερομηνίες θα δοθούν στο τέλος κάθε ενότητας)

Μελέτη περίπτωσης: Οι εκπαιδευόμενοι θα επιλέξουν έναν πελάτη και θα περιγράψουν πως εφάρμοσαν το μοντέλο του StoryPlay®. Πέραν των αναλυτικών οδηγιών που θα δοθούν για το Case Study, χρειάζεται να συμπεριλάβουν τα παρακάτω:

Μέρος 1ο: Μία ιστορία Πραγματικής Ζωής και μία Φανταστική/Μυθική ιστορία (2-3 σελίδες, με γράμματα Times New Roman, size 12 και διπλό διάστιχο). Περιλαμβάνουν:
a. Εισαγωγή της ιστορίας – “Πώς ξεκινάω;”
b. Έμμεσες υποδείξεις
c. Αισθητηριακές περιγραφικές λέξεις
d. Κλείσιμο της ιστορίας

Μέρος 2ο Οι εκπαιδευόμενοι διαλέγουν ένα StoryCraft και μία Καλλιτεχνική Μεταφορά (Artistic metaphor), που εφάρμοσαν με τον πελάτη που επέλεξαν να παρουσιάσουν – περίπου μία σελίδα, με γράμματα Times New Roman, size 12 και διπλό διάστιχο.

Μέρος 3ο: Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν μία Μεταφορά στη Ζωή (Living Metaphor) και μία Θεραπευτική τελετουργία (Therapeutic Ritual/Ceremony) που εφάρμοσαν με τον πελάτη – περίπου μία σελίδα το καθένα, με γράμματα Times New Roman, size 12 και διπλό διάστιχο.

Μέρος 4ο: Τελική εργασία – Πλέκοντάς τα όλα μαζί

a. Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν είτε μία Μεταφορά Πραγματικής Ζωής είτε μία Φανταστική/Μυθική Ιστορία (από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν). Συμπεριλαμβάνουν τις έμμεσες υποδείξεις και τις αισθητηριακές περιγραφικές λέξεις. Μπορούν να τις τονίσουν επιλέγοντας διαφορετικό χρώμα ή πλάγια γραφή.

b. Οι εκπαιδευόμενοι προσθέτουν την Καλλιτεχνική Μεταφορά και το StoryCraft που έχουν ήδη γράψει ή κάποιο καινούργιο αν το επιθυμούν.

c. Οι εκπαιδευόμενοι προσθέτουν τη Μεταφορά στη Ζωή και τη Θεραπευτική Τελετουργία που έχουν ήδη γράψει ή κάποια καινούργια αν το επιθυμούν.

Για την τελική εργασία, οι εκπαιδευόμενοι ακολουθούν τη διεργασία της Πλεξίδας, όπως παρουσιάζεται στο Εγχειρίδιο, σελίδες 31 και 36. Έκταση εργασίας: 5 -7 σελίδες, διπλό διάστιχο με γράμματα Times New Roman, size 12. Ημερομηνία παράδοσης: μέχρι τις 30/11/2023.

Πιστοποίηση (Certificate of Completion):

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών, της ομαδικής εκπαίδευσης, της εντατικής παρακολούθησης εργαστηρίων και των ατομικών εποπτειών, οι εκπαιδευόμενοι που θα επιδείξουν κατάλληλα την ικανότητά τους να ενσωματώνουν σε ένα πλάνο παιχνιδοθεραπείας την αισθητηριακή συγχρονικότητα και τις έμμεσες υποδείξεις, μέσα από την αξιοποίηση Θεραπευτικής Αφήγησης Ιστοριών, Καλλιτεχνικών Μεταφορών, StoryCrafts, Μεταφορών στη Ζωή, και Θεραπευτικών Τελετουργιών, θα λάβουν το τελικό τους Certificate of Completion.

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΘΗΝΑ

CERTIFICATE IN THERAPEUTIC PLAY SKILLS

Δείτε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
ΑΘΗΝΑ

3-ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

CIRCLE OF SECURITY - PARENTING

Δείτε περισσότερα

ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ

INSIGHTFUL PLAY

Circle of security - Ομάδα Γονέων